HAYPE POLYDIS Polimerik İyon Tutucu

KİMYASAL YAPISI

Modifiye edilmiş poliakrilat tuzu

GÖRÜNÜŞÜ

Viskoz sıvı çok az sarı.

İYONİK YAPISI

Anyonik 

ÖZELLİKLERİ

Suya sertlik veren metal iyonlarını bağlar.Boya yapısında bulunan metallere zarar vermez. Su ile her oranda karışır. Su ile çalışan ortamlarda su sertliği ve ısı nedeniyle oluşabilecek çökeltilerin önlenmesine yönelik çok etkili bir kompleks yapıcıdır.Peroksit stabilizatörü görevide yapar. Asidik ve bazik ortamında stabildir. Ağır metal ve metal iyonlarını pH ve sıcaklığa bağlı olarak kompleks yapar, çökmesini engeller.Toprak alkali metal iyonlarınıda kompleks oluşturarak tuttuğu için pişirme ve beyazlatma sonrası yapılan yıkamalarda uzaklaştırılmış maddelerin yeniden mamul üzerine çökmesini önler. Bu sebeple pamuk kasarında daha iyi beyazlık ve hidrofilite sağlanır.Yıkama ve boya proseslerinde iyi bir dispergatördür

KULLANMA ŞEKLİ

Ortamda bulunan sertlik verici ağır metal miktarına göre 0.1-2.0 g/lt oranında kullanılması tavsiye edilir. 

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında bir yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg lık bidonlarda.

© 2012 – 2015, Mertler Endüstri Maddeleri.