• +90 282 674 46 28 (3 Line)
  • +90 507 378 40 20
  • info@mertler.com.tr
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak ve korumak en önde gelen sorumluluğumuzdur.

Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanıyor ve bu kapsamda “sıfır iş kazası” nı tek kabul edilebilir hedefimiz olarak benimsiyoruz.

Bu amaçla, tüm çalışanlarımızın katılımıyla;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel mevzuata uymak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,
  • Risk değerlendirmesi yaparak ve gerekli tüm önlemleri almak,
  • Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı sürekli eğitmek,
  • Tedarikçilerimiz ile birlikte işbirliği yapmak,
  • Sürekli iyileştirmeyi ön planda tutmak,
  • Kişisel koruyucu malzemeleri temin ederek kullanılmasını sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.